Factsheet duurzame bestrating

Uit Duurzaam Beton
Ga naar: navigatie, zoeken

Toelichting

Een hoge ambitie tav duurzaam beton is het eenvoudigst voor niet constructief beton zoals bestrating. Bestrating met een hoge mate van gerecycled materiaal is beschikbaar. Verder is er Cradle 2 Cradle bestrating beschikbaar.

Minimum eis

1 BRL Bouwwerken met duurzaam beton

De opdrachtgever bepaalt welk niveau van duurzaamheid het project moet krijgen. De BRL geeft daarvoor een 6-tal mogelijkheden (E t/m A+), waarmee het duurzaamheidsprofiel van het project per aspect vastgesteld kan worden. Eisen worden gesteld aan het verwijderen en de toe te passen betonproducten/betonmortel aan de hand van een aantal criteria.

Eisen worden gesteld tav:

1.1 Verwijderen

Sloop: SVMS007 en BREEAM Sloop

Gebruik granulaat: 20- >30%

CO2 reductie: 0- >30%

Vrijgekomen materiaal: BRL2506

Transportmiddelen: Euro 4 tm 6


1.2 Betontegels / betonbanden / betonstenen

Percentage gerecyclede bouwgrondstoffen: 20 - >30%

Percentage CO2 reductie: 0 - >30%

Milieuzorgsysteem: Ja

Transportmiddelen: Euro 4 tm Eur6

Mechanische uitvoering: CROW richtlijn324 en BRL 9334


1.3 Betonmortel

etc.


MKI score / Cur-tool score

EMVI voorbeeld

Tips

Top 10 projecten in Nederland

Gemeente Nijmegen, Parkeerplaats Cinemec