Factsheet duurzaam beton in sluizen

Uit Duurzaam Beton
Ga naar: navigatie, zoeken

Toelichting

Minimum eisen

MKI, Curtool scores

EMVI voorbeeld Duurzaam groen beton

De inschrijver dient ter onderbouwing van de EMVI-criteria een duurzaamheidsplan voor beton in te dienen. De diepgang en uitwerking dient voldoende te zijn om een objectieve beoordeling en waardering te kunnen geven. De informatie in het duurzaamheidsplan voor beton dient te zijn vertaald naar SMART eisen (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden). Het duurzaamheidsplan voor beton dient ten minste te omvatten: a) Een beschrijving van de wijze waarop en de mate waarin optimaal gebruik van beton wordt bereikt; b) Een beschrijving van de wijze waarop en de mate waarin optimaal (her)gebruik van beton wordt bereikt (nu en in de toekomst), waarbij hergebruik van beton in beton hoger wordt gewaardeerd dan downcycling; b) Een beschrijving van de wijze waarop CO2 wordt gereduceerd door het toepassen van duurzaam groen beton; e) Een onderbouwing van de maatregelen met de Ontwerptool Groen Beton


Tips

Top 10 projecten in Nederland

Sluis IJmuiden: 40% lagere MKI