Factsheet duurzaam beton in fietspaden

Uit Duurzaam Beton
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze factsheet helpt u om voor uw fiets- en wandelpaden duurzaam beton in te kopen. Met voorbeeldprojecten / criteria / eisen etc. helpen wij u om uw duurzame ambitie concreet te maken.

Toelichting

U, als opdrachtgever heeft ambities tav duurzaamheid. Ook bij inkoop kunt u het verschil maken. Beton wordt vaak vergeten als belangrijk thema in de verduurzaming. Wat minder zichtbaar en aaibaar, maar gezien de bijdrage in de CO2 uitstoot, de kansen voor circulair en de vele mogelijkheden om te verduurzamen, een thema om niet te vergeten. Bij fietspaden wordt vaak gekozen voor beton. Fietspaden zijn bij uitstek projecten waar u tav duurzaamheid grenzen kunt verkennen. In deze factsheet geven wij voorbeelden van quick wins die u zo kunt toepassen, tot hoge ambities die uw project veel exposure zullen geven.

CO2 reductie'

De betonsector is verantwoordelijk voor 5-10% van de wereldwijde CO2 uitstoot. In Nederland is de betonsector koploper in het reduceren van de CO2 uitstoot. De bijdrage is ongeveer 1,6% van de Nederlandse CO2 uitstoot. Uw project levert, zonder CO2 ambitie, een grote bijdrage aan de CO2 uitstoot. Deze CO2 emissie wordt voornamelijk veroorzaakt door de productie van cement en het transport van de grondstoffen en beton.

U kunt dit echter op tal van manieren reduceren. Allereerst door toepassing van andere cementsoorten als CEM I (de Portland klinker). De meeste alternatieve cementsoorten zijn zelfs goedkoper en voor de toepassing in paden zeker niet slechter. De uitharding kan wat langzamer gaan in de koude maanden. Daar dient de aannemer rekening me te houden in het project. Voor fietspaden is dat in het algemeen geen probleem. Is dit wel een probleem, bijvoorbeeld doordat er s nachts grote wilde dieren op het pad kunnen komen of de afscherming de volgende dag verderop nodig is, of het pad snel weer toegankelijk moet zijn voor de gebruikers, kan het beton kort verwarmd worden (wat natuurlijk weer negatief is voor de duurzaamheid).

Een aanzienlijk deel van het cement kan namelijk vervangen worden door vulstoffen met cementvervangende eigenschappen zoals gemalen gegranuleerde hoogovenslak (tot 80% vervanging) en/of poederkoolvliegas (tot 30% vervanging) of u kunt andere cementen toepassen bijvoorbeeld CEM II, CEM III (A of B) (cement met een groot percentage vliegas of hoogovenslak toegevoegd) of geopolymeren (beton op een andere manier binden).

In plaats van uit te gaan van betondruksterkte na 28 dagen kan overwogen worden om deze te verlengen naar 56 of zelfs 91 dagen. Dit kan een aanzienlijke besparing op CO2 emissie geven vanwege de gewijzigde bindmiddelsamenstelling.


Circulair

Heeft u een ambitie tav de circulaire economie, dan is met een hoge mate van hergebruik uw pad vrijwel circulair te maken. U kunt tot 100% grind vervanging gaan.

minimum eisen

Minimaal 30% granulaat Volgens de NEN 8005 kunt u 30% granulaat toepassen. Dit heeft geen enkele negatieve gevolgen voor de betonkwaliteit.

Belonen van 30% tot 100% granulaat Het is mogelijk een fietspad aan te leggen met 100% granulaat. Uw fietspad is dan bijna volledig circulair (afhankelijk van het toegepaste bindmiddel). Bij hoge percentages vraagt dit expertise van de aannemer en is de kwaliteit van het geleverde granulaat van belang. Het kan zijn dat meer cement toegevoegd moet worden om het mengsel goed vloeibaar te krijgen. Een alternatief is het toepassen van grindvervanger conform de ADR methode. Daarvoor is geen extra cement nodig. De grindvervanger heeft zelfs een hogere beginsterkte.

MKI score / Cur-tool score

EMVI voorbeeld

Tips

Top 10 projecten in Nederland

1 Fietspad Beilen Aannemer Strukton, opdrachtgever gemeente Beilen. Duurzame prestatie: 100% granulaat

2 Fietspad Almere, reeds 10 jaar geleden 100% granulaat, CRH

3 Fietspad Eindhoven

4 Fietspad Apeldoorn