Factsheet duurzaam beton in de utiliteitsbouw

Uit Duurzaam Beton
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze factsheet helpt u om voor uw utiliteitsbouw duurzaam beton in te kopen. Met voorbeeldprojecten / criteria / eisen etc. helpen wij u om uw duurzame ambitie concreet te maken.

Toelichting

U, als opdrachtgever heeft ambities tav duurzaamheid. Ook bij inkoop kunt u het verschil maken. Beton wordt vaak vergeten als belangrijk thema in de verduurzaming. Wat minder zichtbaar en aaibaar, maar gezien de bijdrage in de CO2 uitstoot, de kansen voor circulair en de vele mogelijkheden om te verduurzamen, een thema om niet te vergeten. Bij utiliteitsbouw wordt vaak gekozen voor beton. Dit zijn bij uitstek projecten waar u t.a.v. duurzaamheid grenzen kunt verkennen. In deze factsheet geven wij voorbeelden van quick wins die u zo kunt toepassen, tot hoge ambities die uw project veel exposure zullen geven.

CO2 reductie'

De betonsector is verantwoordelijk voor 5-10% van de wereldwijde CO2 uitstoot. In Nederland is de betonsector koploper in het reduceren van de CO2 uitstoot. De bijdrage is ongeveer 1,6% van de Nederlandse CO2 uitstoot. Uw project levert, zonder CO2 ambitie, een grote bijdrage aan de CO2 uitstoot. Deze CO2 emissie wordt voornamelijk veroorzaakt door de productie van cement en het transport van de grondstoffen en beton.

U kunt dit echter op tal van manieren reduceren. Allereerst door toepassing van andere cementsoorten dan CEM I (de Portland klinker). De meeste alternatieve cementsoorten zijn zelfs goedkoper en voor de toepassing in utiliteitsbouw en kwalitatief net zo goed. Een aanzienlijk deel van het cement kan namelijk vervangen worden door vulstoffen met cementvervangende eigenschappen zoals gemalen gegranuleerde hoogovenslak (tot 80% vervanging) en/of poederkoolvliegas (tot 30% vervanging) of u kunt andere cementen toepassen bijvoorbeeld CEM II, CEM III (A of B) (cement met een groot percentage vliegas of hoogovenslak toegevoegd) of geopolymeren (beton op een andere manier binden).

In plaats van uit te gaan van betondruksterkte na 28 dagen kan overwogen worden om deze te verlengen naar 56 of zelfs 91 dagen. Dit kan een aanzienlijke besparing op CO2 emissie geven vanwege de gewijzigde bindmiddelsamenstelling.

De uitharding van bovenstaande alternatieven kan wat langzamer gaan in de koude maanden. Daar dient de aannemer rekening me te houden in het project.

Circulair

Heeft u een ambitie t.a.v. de circulaire economie, dan is met een hoge mate van hergebruik uw gebouw vrijwel circulair te maken. U kunt tot 100% grind vervanging gaan.

minimum eisen

Minimaal 30% granulaat Volgens NEN 8005 kunt u maximaal 30% granulaat toepassen. Dit heeft geen enkel negatieve gevolgen voor de betonkwaliteit of de mechanische eigenschappen ervan. Voor utiliteitsbouw is dat in het algemeen geen probleem omdat meestal ruim voldoende sterkte van het beton aanwezig is. Is dit wel een probleem, bijvoorbeeld doordat er bepaalde constructiedelen zwaarder worden belast kan het gebruik van recyclingmateriaal achterwege blijven (wat natuurlijk weer negatief is voor de duurzaamheid).

Belonen van 30% tot 100% granulaat Het is mogelijk een gebouw te bouwen met beton met 100% granulaat. Uw gebouw is dan bijna volledig circulair (afhankelijk van het toegepaste bindmiddel). Bij hoge percentages vraagt dit expertise van de aannemer en is de kwaliteit van het geleverde granulaat van belang. Het kan zijn dat meer water en cement toegevoegd moet worden om het mengsel goed vloeibaar te krijgen. Bij vervangingspercentages boven de 50% dient de constructeur rekening te houden met afwijkende mechanische eigenschappen. Hiervoor kan hij CUR-Aanbeveling 112 “Beton met betongranulaat als grof toeslagmateriaal” raadplegen. Als er meer water en cement moet worden toegepast, dan stijgt in pricinipe de CO2 uitstoot van het beton. Er moet dus een afweging worden gemaakt tussen hergebruik van afval of CO2 uitstoot.

MKI score / Cur-tool score

EMVI voorbeeld

Tips

Top 10 projecten in Nederland

1 Sensata Hengelo (Schroder Vastgoed)

2 Hibertad Hardenberg (Dijkhuis)